Velkomen til Kvinnherad Turlag

Fonnabu, solnedgang.
Fonnabu, solnedgang. Foto: Frikk H. Fossdal

Kvinnherad Turlag er eit lokallag av DNT og Bergen og Hordaland Turlag. Laget arrangerer turar for alle. Me har turar tilpassa barnefamiliar, ungdom, fjellsportinteresserte og seniorar. Nærmiljøet gjev rikeleg høve til turar på sjø og land, til fots, på ski eller sykkel. Den storfelte Kvinnherad-naturen gjev òg utfordringar for dei som ønskjer å driva med bre-og fjellsportaktivitetar.

KOMANDE TURAR

Fonnabu, oktober 2019.
Fonnabu, oktober 2019. Foto: Johnny Bjørge