DNT FJELLSPORT

Foto: Erlend Hellingsrud

Fjellsportgruppa er ei av undergruppene i Kvinnherad turlag. Vår langstrakte kommune gir oss eit hav av moglegheiter til å boltre oss i naturen. Fjellsportgruppa har sidan starten av Kvinnherad turlag gjennomført turar i eit breitt spekter, alt frå lange ski- og fotturar utanfor oppmerka ruter, toppturar sumar og vinter, brevandring og klatring. Vi ynskjer å samle flest mogleg av dei som driv eit allsidig friluftsliv. Det er ikkje det ekstreme som vert lagt vekt på, men turar kanskje litt utanom det vanlege.

Velkomen til tur med oss i fjellsportgruppa.

Styret for 2019:

Mona Eikemo Røstbø   - medlem

Tor Hveem                      - medlem

Emil Stafsnes                  - medlem

Emil Helvik                     - medlem