BARNAS TURLAG

Foto: Erlend Hellingsrud

Styret for 2020:
Siv Framnes                      - leiar         tlf. 995 24 607

Jan Øvstevø                       - medlem   tlf. 950 32 627

Kjellrun Eik                       - medlem   tlf. 957 46 665

Anna Totland Lunestad  - medlem   tlf. 416 53 992

Lise Egeland                      - medlem   tlf. 984 54 586

Trude Finnebotn              - medlem   tlf. 942 87065