Kvinnherad Fjelltrim 2016 Resultat

Kvinnherad har eit rikt utval av turmål i skog og fjell. Utsyn mot Melderskin. Bildet er tatt frå Storhaug
Kvinnherad har eit rikt utval av turmål i skog og fjell. Utsyn mot Melderskin. Bildet er tatt frå Storhaug Foto: Anne Kari Enes

Det er tid for å oppsummera resultata av årets fjelltrim. Denne fjelltrimmen har 16 turmål fordelt på 8 ulike område, der vi hare to turmål I kvart område, ein lett tur og ein krevjande tur, slik at dei fleste skal klare å fullføra minstekravet some r fem turar.

I år vart deltakartalet 62, ein meir enn i 2015. Elles var det imponerande at heile 10 personar gjennomførte alle turane. Det er og positivt at tal på gjennomførte turar har auka frå 492 i 2015 til 509 i 2016!

Registrering på følgjande turmål, tal I parentes Ulvanosa (19), Feto (48), Mjelkhaug (30), Gråskallen (50), Geitadalstind (14) Kvitegga (52), Melderskin (25), Skålafjell (56), Ænessetra (50), Breidablikk (20), Varden (18), Blånuten (23), Borgundnuten (26), Tjoberghaugen (31), Ingahogg (33), Svelgen (14)

5-årspremie til Vigdis Jensen og Kjell Ivar Bjørgen. 10-årspremie til Ingrid Kroka, Steinar Kroka, Nils Raudstein og Sidsel Stigum.  Alle born som deltek får premie kvart deltakarår. Desse er Gunhild Enes-Slettebakken, Ingrid H. Enes-Slettebakken, David Probert, Sara Probert, Kristina Rolland Seglem og Åsne Rolland Seglem. Åsne, 1 år, er årets yngste deltakar.

8.desember kl. 18.00 arrangerer Kvinnherad Turlag den årlege Fjelltrim-markeringa i auditoriet på Kvinnherad vidaregåande skule. Her blir det utdeling av premiar til fjelltrimmarane.
I år er me så heldige å få besøk av Margretha Flatland. Ho vil fortelje oss om korleis det er å leve av friluftsliv. Margretha er frå Rosendal. Ho har vore med å lage Barne-TV frå Svalbard og 71 grader Nord og ho har jobba med Børge Ousland på Steigen i Nordland.

I år er det heile 10 personar som har gått alle dei 16 turane. Desse er: Kjell Ivar Bjørgen, Torill Storhaug Fotland, Aslaug Hellesøy, Øystein Hellesøy, Jan Martin Skaaluren, Sigmund Spjelkavik, Johan Storhaug, Synneva Stuland, Marie Vetlækre og Berit Skjelnes Vågen. 

Desse har delteke I årets fjelltrim:

Albrethson May-Britt

Askeland Odd-Inge

Bjørgen Kjell Ivar

Bjørke Hilde Mæland

Enes Anne Kari 

Enes-Slettebakken Gunnhild

Enes-Slettebakken Ingrid Helene

Ersvær Kari 

Fausk Ann Kristin

Fotland Thea

Fotland Torill Storhaug

Gausvik Nils 

Haugse Kåre

Hellesøy Aslaug

Hellesøy Marit 

Hellesøy Oddvar 

Hellesøy Øystein

Hellingsrud Kirsten Bjørke 

Hivand Helga Yri

Høyland Bente 

Instanes Geir

Jensen Vigdis

Johannesen Lena

Kjærland Nelly 

Kroka Ingrid

Kroka Steinar

Kvandal Liv 

Lauvsland Siren

Leganger Håkon 

Liarstøl Lillian Tveit

Lunde Liv Vevik 

Mo Solveig

Olderkjær Anne Kari 

Olsen Line Bjørn

Omvik Agnar 

Probert Sara

Probert David

Raudstein Nils

Rolland Berit Kristine

Saghaug Liv Bjørnebøle 

Seberg Jon 

Seglem Arne

Seglem Geir Arne

Seglem Kristina Rolland

Seglem Åsne Rolland

Skaaluren Jan Martin

Skogtun John Tveit 

Skåle Per P. 

Skåle Åslaug 

Spjelkavik Sigmund

Stigum Sidsel

Storhaug Johan

Stuland Synneva

Sunde Brita F. 

Sunde Svein A. 

Thorsen Håkon

Tøsse Eirik

Uppheim Eli

Uppheim Håkom

Vetlækre Marie 

Vågen Berit Skjelnes

Våge Reidar


Ulvanosa
Ulvanosa Foto: Anne Kari Enes

Skrevet av Anne Kari Walborg Enes 3. desember 2016