Kvinnherad Fjelltrim 2020

Svelgabreen er eit av turmåla i Kvinnherad FJelltrim
Svelgabreen er eit av turmåla i Kvinnherad FJelltrim Foto: Anne Kari Enes

Kvinnherad fjelltrim har også dette året hatt god deltaking. Nokre har gått alle dei 16 turane, men kravet er minimum fem turmål for å få godkjent. Dette stimulerer både unge og eldre til å delta. 

Turmåla som inngår i Kvinnherad Fjelltrim

Ulvanosa (Høgetinden), Feto (dagsturhytta i Handelandsdalen), Mjelkhaug, Gråskallen, Geitadalstinden, Kviteggjo, Melderskin, Skålafjell, Ænessetra, Breidablikk, Varden (Varaldsøy), Blånuten (Hatlestrand/Ølve), Borgundnuten, Tjodbergshaugen, Ingahogg, Svelgabreen/Botnabreen)


DELTAKARAR I KVINNHERAD FJELLTRIM 2020
Aasen Ann Helen 5460 Husnes
Albrethson May-Britt 5464 Dimmelsvik
Antonsen, Sigunn 5450 Sunde
Bjørgen Kjell Ivar 5457 Høylandsbygd
Bjørke Hilde Mæland 5470 Rosendal
Borgen Asbjørn 5451 Valen
Borgen Trine Mai Opsanger 5451 Valen
Enes Anne Kari 5460 Husnes
Enes-Slettebakken Gunnhild 5460 Husnes
Enes-Slettebakken Ingrid Helene 5460 Husnes
Ersvær Kari 5450 Sunde
Haugse Kåre 5470 Rosendal
Heggøy Olav B Vågen 5460 Husnes
Hellesøy Marit 5474 Løfallstrand
Hellesøy Oddvar 5474 Løfallstrand
Hellingsrud Kirsten Bjørke 5470 Rosendal
Hivand Helga Yri 5462 Herøysund
Høyland Bente 5470 Rosendal
Instanes Geir 5470 Rosendal
Jensen Vigdis 5457 Høylandsbygd
Kalleland, Hildegunn 5516 Haugesund
Kjærland Jon Harald 5463 Uskedalen
Kjærland Nelly 5463 Uskedalen
Kroka Ingrid 5463 Uskedalen
Kroka Steinar 5463 Uskedalen
Leganger Håkon 5474 Løfallstrand
Liarstøl Lillian Tveit 5451 Valen
Lunde Bjarte 5474 Løfallstrand
Lunde Liv Vevik 5474 Løfallstrand
Mo Solveig 5460 Husnes
Olderkjær Anne Kari 5462 Herøysund
Pedersen Sander Aasen 5460 Husnes
Rolland Berit Kristine 5450 Sunde
Røssland Ann Kathrin 5450 Sunde
Røssland Helen S. 5460 Husnes
Røssland Kari Sandvik 5460 Husnes
Røstbø Mona Eikemo 5450 Sunde
Saghaug Liv Bjørnebøle 5452 Sandvoll
Sandvik Jan Øystein 5464 Dimmelsvik
Seberg Jon 5464 Dimmelsvik
Seglem Geir Arne 5450 Sunde
Seglem Kristina Rolland 5450 Sunde
Seglem Åsne Rolland 5450 Sunde
Sellevold Knut 4314 Sandnes
Skaaluren Jan Martin 5451 Valen
Skogtun John Tveit 5462 Herøysund
Skåle Per P. 5462 Herøysund
Skåle Åslaug 5462 Herøysund
Spjelkavik Sigmund 5470 Rosendal
Stigum Sidsel 5460 Husnes
Storhaug Johan 5453 Utåker
Storhaug Torill 5451 Valen
Stuland Synneva 5470 Rosendal
Thorsen Håkon 5451 Valen
Tøsse Eirik 5450 Sunde
Vetlækre Marie 5474 Løfallstrand
Volden Anita 5460 Husnes
Volden Emilia K. 5460 Husnes
Volden Victoria K. 5460 Husnes
Vågen Veronika 5460 Husnes
Ådland Stig Harald 5462 Herøysund

Skålafjell
Skålafjell Foto: Anne Kari Enes

Av deltakarane er det åtte personar som har gått alle dei 16 turmåla:

Ann Helen Aasen, Geir Instanes, Sigmund Spjelkavik, Johan Storhaug, Torill Storhaug, Synneva Stuland, Anita Volden, Veronika Vågen. 

Deltakarane under 15 år vil motta ein premie for deltakinga:

Gunhild Enes-Slettebakken, Ingrid H. Enes-Slettebakken, Olav B. Vågen Heggøy, Sander Aasen Pedersen, Kristine Rolland Seglem, Åsne Rolland Seglem, Emilia K. Volden og Viktoria K. Volden.

Deltakarar med 5 års jubileum:

Åsne Rolland Seglem og Eirik Tøsse.

Deltakarar med 10 års jubileum:

Gunhild Enes-Slettebakken og Per P. Skåle

Deltakarar med 15 års jubileum:

Helga Yri Hivand og Geir Instanes 

FJELLTRIMKORTET  

Kvinnherad Turlag, idrettslaga i Kvinnherad, Bedrifts­idrettslaget Hydro Husnes og lokale bygdelag har lagt ut registreringsbøker og klyppetenger på 16 ulike turmål. Kommunen er inndelt i åtte ulike område med to turar i kvart av dei. Ein har greidd kravet til fullført fjelltrim når ein har registrert seg på minst fem turmål – i tre ulike område.  

Fjelltrimkortet finns i turlaget sitt turprogram Ta Turen. Det er mogleg å skrive ut fjelltrimkortet frå turlaget si heimeside: Fjelltrimkortet - du kan allereie no starte registrering av turar for 2021-sesongen.

Skrevet av Anne Kari Walborg Enes 22. november 2020