Kåre Eik tildeles Kongens fortjenstmedalje

Æresmedlem i Bergen og Hordaland Turlag, Kåre Eik, får Kongens fortjenstmedalje..
Æresmedlem i Bergen og Hordaland Turlag, Kåre Eik, får Kongens fortjenstmedalje.. Foto: André Marton Pedersen

12. november tildeles Kåre Eik den høytstående utmerkelsen Kongens fortjenstmedalje.

Overrasket prisvinner

14. oktober ble det bestemt at Kåre Eik tildeles Konges fortjenestmedalje. Det var ordfører i Kvinnherad, Hans Inge Myrvold, som overbrakte den store og jeve nyheten. Selv ble Kåre Eik svært overrasket over tildelingen.

– Jeg fikk helt sjokk, og tenkte først at enten er det Kongen eller så er det ordføreren som surrer. Men etterhvert strømmet det på med gratulasjoner og støtte, så da begynte jeg så smått å tro på det, sier Kåre Eik.

Enestående innsats for turlivet

Bak søknaden om å tildele Kongens fortjenstmedalje til Kåre Eik stod Rosendal Turnlag, Kvinnherad Turlag og Bergen og Hordaland Turlag. I søknadsteksten står det: «Kåre Eik har lagt ned ein eineståande innsats for turlivet og idretten, både som tilretteleggjar av ruter, eldsjel, inspirator, guide og leiar av konkurransar, arrangement og stemne. Han har også vore involvert i ei rad store bokprosjekt. Han er ikkje berre kjent i heimbygda Rosendal, men i heile Kvinnherad kommune og Hordaland fylke»

Bergen og Hordaland Turlag (BHT) støtter helhjertet opp under fremlegg om å tildele Kongens fortjenstmedalje til Kåre Eik. Han har siden tidlig på 1990-tallet vært en sentral person i arbeidet til BHT både lokalt i Rosendal og som styre- og rådsmedlem i Bergen. Under BHTs 125-årsjubileum ble han tildelt hederstegnet æresmedlemskap i Bergen og Hordaland Turlag, som en honnør og takk for sitt mangeårige og betydningsfulle innsats for turlaget. Kåre Eik har vært og er en uvurderlig intitiativtaker innen friluftslivet i Rosendal, og en stor formidler av området og bygdefolket sin historie.

Styreleder i Kvinnherad Turlag, Kjell Yri, føyer seg inn i rekken av gratulanter.

– Det er så fortjent som det kan bli. Det er ingen jeg vet som har gjort en større innsats for å få folk ut på tur enn Kåre Eik, sier en begeistret styreleder. Yri forteller videre at Eik har hatt en veldig stor betydning for Kvinnherad Turlag, helt siden han var pådriver for å starte opp lokallaget 5. november 1998. 

– Kåre har lagt ned et enormt arbeid med turskiltprosjektet, merking av hele 69 stier i Kvinnherad. Han har alltid vært primus motor for Fonnabu, og har vært prosjektleder for tre omfattende Sherpatrappeprosjekter i Rosendal. I tillegg har han alltid vært en stor inspirator og forbilde for alle turledere med sin store lokalkunnskap, formidlingsevne og inkluderende væremåte som turleder.

Utdelingen vil finne sted tirsdag 12. november kl. 16:30 på rådhuset i Rosendal.