Seniortur - Isberg, Tyssedal

Fellestur

Dato
2. juni kl. 09:00 - 16:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Seniorer
Arrangører
Seniorgruppa i Kvinnherad, Bergen og Hordaland Turlag , Kvinnherad Turlag
Turområde
Folgefonna, Hardangervidda (se kart)

På grunn av korona-retningsliner frå DNT og FHI, må vi gjera nokre tiltak ved gjennomføring av turane våre:

 • Det blir obligatorisk påmelding for alle turar.
  Dette skjer via den raude knappen på sida for kvar turomtale (turlaget si heimeside).
  (Ta kontakt med turleiaren dersom du har problem med påmelding via nettet eller dersom du vil melda deg av etter ei påmelding).
 • Det blir ikkje samordning av transport, kvar deltakar må sjølv koma seg til startpunktet for turen.
 • Ved frammøte blir det namneopprop, vi har krav om å ha kontroll over kven som er med.
 • Ved frammøte og på sjølve turen må alle halda minimumsavstand på 1 meter til andre personar.
 • Kvar deltakar må ha god allmentilstand og ha med seg håndsprit.

Ved frammøte i Rosendal tek vi opprop, deretter køyrer vi vidare til Sørfjorden.

Denne onsdagen legg seniorane i turlaget ruta til grannekommunen Ullensvang, nærare bestemt til fjellgarden Isberg, rundt 500 meter over havet, ei knapp mil frå Odda utover austsida av Sørfjorden. Vi stoggar bilane i Stana, like nord for Tyssedal, og legg i veg oppover stien til den veglause garden dryge 400 meter lenger oppe i fjellsida.

Isberg har nok kome noko i skuggen av Kjeåsen i Eidfjord som kjend "hyllegard" i Hardanger, kanskje fordi så mykje er skrive om folket på Kjeåsen, og fordi Kjeås-stien er så dramatisk.
Men til dei to bruka på Isberg kjem ein framleis berre til fots. Denne garden, med sine to bruk, stølar og store utmarksområde har ei dramatisk og spennande historie, også fordi ein av dei siste skarprettarane (bødlane) i Noreg vaks opp på det eine bruket. Han utførte si siste halshogging i 1864, 69 år gamal. Framleis kan ein sjå det enkle huset som ein meiner han vaks opp i.
På 1800-talet budde også Per Bulko, opprinneleg vossing, og ein av dei mest kjende felespelarane i Hardanger, på det andre bruket.

Turen opp tek om lag to timar og er stykkevis noko bratt, helst i starten.
Viss alt klaffar, møter vi den noverande eigaren av "Bulko-bruket" og får høyra om hendingar og liv på garden i fortid og notid. 

VEL MØTT, turen er open for alle, her er det ingen som spør om alder... 😊

 • Frammøte:    Parkeringsplassen ovanfor kaien i Rosendal kl. 09:00
 • Turkarakter:  BLÅ / RAUD - Middels tur, men noko krevjande pga bratte parti
 • Turavgift:       Ingen, men deltakarane må sjølve syta for transporten
 • Turleiarar:     Hermund Fenne og Kåre Eik
 • Vandringa:
  • 3 - 4 km
  • Høgdeskilnad: 430 meter
  • 4 timar t/r

 

Seniortur - Isberg, Tyssedal

På grunn av korona-retningsliner frå DNT og FHI, må vi gjera nokre tiltak ved gjennomføring av turane våre: Det blir obligatorisk påmelding for alle turar. Dette skjer via den raude knappen på ...

Kontaktinformasjon:

 • Hermund Fenne
 • Tlf. 917 03 488

Turledere:

 • Kåre Eik
 • Hermund Fenne